Türkiye'de Burjuva Devrimleri ve Liberal-Kemalist Tarih İdeolojisi

Türkiye'de Burjuva Devrimleri ve Liberal-Kemalist Tarih İdeolojisi

T rkiye de Burjuva Devrimleri ve Liberal Kemalist Tarih deolojisi Bu al ma ve burjuva devrimlerini g ncel geli meler ve sonu lar nda yeniden yorumlamay ama lamaktad r Bu memlekette T rkiye ye ve d nyaya ili kin neredeyse b t n tarihsel de erlendirme

 • Title: Türkiye'de Burjuva Devrimleri ve Liberal-Kemalist Tarih İdeolojisi
 • Author: Yaşar Ayaşlı
 • ISBN: 9786054822102
 • Page: 450
 • Format: Paperback
 • Bu al ma, 1908 ve 1919 1923 burjuva devrimlerini g ncel geli meler ve sonu lar nda yeniden yorumlamay ama lamaktad r.Bu memlekette, T rkiye ye ve d nyaya ili kin neredeyse b t n tarihsel de erlendirmeler, entelijensiya ya da hegemonik solun n fuzuyla, daha do rusu idealizmiyle ilerliyor egemen olan n egemenli ini yans tma kudreti elbette i lemekte olan s rece ayk Bu al ma, 1908 ve 1919 1923 burjuva devrimlerini g ncel geli meler ve sonu lar nda yeniden yorumlamay ama lamaktad r.Bu memlekette, T rkiye ye ve d nyaya ili kin neredeyse b t n tarihsel de erlendirmeler, entelijensiya ya da hegemonik solun n fuzuyla, daha do rusu idealizmiyle ilerliyor egemen olan n egemenli ini yans tma kudreti elbette i lemekte olan s rece ayk r de ildir Ama bug n hegemonik solu ya da asl nda entelijensiyay olu turan cemaatler hegemonyas n n 1970 li y llardan ba layarak tesis edildi ini biliyoruz imdi oldu u bi imiyle akademiler, liberal Kemalist ideolojilerin yeni d nemdeki egemenle me s recinde neredeyse ba roldeydi.Militan sol, entelijensiya ya da hegemonik solun T rkiye akademisinin ideolojisine ve n fuzuna ba k kalamad Militan sol, genellikle Marksist, Marksist e ilimli kabul etti i Liberal ve Kemalist ideolojiden ele tiriye t bi tutmadan yararlanmakta beis g rmedi Nihayet T rkiye de 1908 ve 1919 1923 burjuva devrimlerine dair tespitler, yorumlar ve kanaatler bug nk d nemde AKP ile uzla ma sal n m na giren entelijensiya ya da hegemonik solun ideolojisi arac l yla belirlenmeye devam etmektedir Dolay s yla bu al ma, militan solun k s tl ba kl na katk sunmay ama lamaktad r.Denenmi i bir daha denemek gerekmiyor T rkiye militan solu, art k Liberalizme ve Kemalizmle az ya da ok eklemlenme durumuna bir son vermelidir Bug ne kadar Liberalizmin ve Kemalizmin 1971 de, 1980 ncesinde ve sonras nda a ld , sosyalistler zerinde bir etki ve n fuzunun kalmad ok s ylenmi tir Bu do ru de ildir, Liberalizmin ve Kemalizmin etkisi, T rkiye solunun 90 y ll k sorunudur stelik nceki y llardan ileriye de il geriye do ru gidilmektedir.Bu iki ak m n yak n tarihi nas l yorumlad na ku bak bir g z atmak yararl olacakt r Tabi eyh Sadi nin dedi i gibi Ku bak bakmak g zeldir, ama ku gibi bakmamak art yla.

  • [PDF] Download ↠ Türkiye'de Burjuva Devrimleri ve Liberal-Kemalist Tarih İdeolojisi | by ß Yaşar Ayaşlı
   450 Yaşar Ayaşlı
  • thumbnail Title: [PDF] Download ↠ Türkiye'de Burjuva Devrimleri ve Liberal-Kemalist Tarih İdeolojisi | by ß Yaşar Ayaşlı
   Posted by:Yaşar Ayaşlı
   Published :2019-08-09T13:45:41+00:00

  511 Comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *