Ortak Benlik Nörofelsefi Temellendirme

Ortak Benlik Nörofelsefi Temellendirme

Ortak Benlik N rofelsefi Temellendirme Ortak benlik i inde kendi soyumuzca ve uzak ba ka soylarca geli tirilmi yatk nl klar bizlerden ba ms z bi imde y zmekte ve zaman geldi inde yine bizden ba ms z i imize i lemektedir Milyarlarca insan

 • Title: Ortak Benlik Nörofelsefi Temellendirme
 • Author: Tahir Musa Ceylan
 • ISBN: 9789755396699
 • Page: 209
 • Format: Paperback
 • Ortak benlik i inde, kendi soyumuzca ve uzak ba ka soylarca geli tirilmi yatk nl klar bizlerden ba ms z bi imde y zmekte ve zaman geldi inde yine bizden ba ms z i imize i lemektedir.Milyarlarca insan n retti i bilginin kaybolup gitmesi ve ge mi bunca hayat n yok h km nde kay tlanmas , ya am n bir akl varsa, o akla s acak bir durum de ildir Ya am, ge mi b t n haOrtak benlik i inde, kendi soyumuzca ve uzak ba ka soylarca geli tirilmi yatk nl klar bizlerden ba ms z bi imde y zmekte ve zaman geldi inde yine bizden ba ms z i imize i lemektedir.Milyarlarca insan n retti i bilginin kaybolup gitmesi ve ge mi bunca hayat n yok h km nde kay tlanmas , ya am n bir akl varsa, o akla s acak bir durum de ildir Ya am, ge mi b t n hayatlardan bilgi reticisi olarak faydalanm t r Bedenden benlikten s zm bilgiyi kaybetmemi , nce haf zaya ve DNA ya, sonra masallara, ta lara, tabletlere, ka tlara, k t phanelere, disklere kaydetmi tir nsan beyninde ve k lt r nde en geni , en zel rg tlenme sahalar hep hat rlamaya ayr lm t r Ortak Benlik, insanlara da n k, bilgi ve enerji b t nl g steren bir k ltt r Bu yap insana daha cenin a amas nda kendinden, kendinin b t n zelliklerini kapsayan bir par a verir Bu par a, bebek hen z anne karn ndayken enerjisini ve bilgisini st d zeyde kullanarak k rk haftada eskiye ait yeni bir yap meydana getirir Do umla birlikte ortak benlik d d nyayla kar la r ve bebe in i inde ak kanl n kaybederek kat la r Ku aklar boyu gelen ve her ku aktan katk alan ortak benlik, havayla kar la an al gibi ya ad k a sabit bir form al r, u la r ve nesne benli ini kazan r Ortak benli in u lar n n, d d nyada birbirine ekli nesne benlikleri halinde zincir kurmalar ve bu zincirde hi bir ucun d ar da kalmamas nemlidir nk ancak o durumda ortak benli in i inde varolan ortakl n unsurlar bir zincir olu turarak temsil edilmi olur.

  • Free Download [Manga Book] ↠ Ortak Benlik Nörofelsefi Temellendirme - by Tahir Musa Ceylan ↠
   209 Tahir Musa Ceylan
  • thumbnail Title: Free Download [Manga Book] ↠ Ortak Benlik Nörofelsefi Temellendirme - by Tahir Musa Ceylan ↠
   Posted by:Tahir Musa Ceylan
   Published :2019-05-27T04:24:17+00:00

  511 Comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *